3dJob - Job-registrering

3dTime komme/gå registrering kan udvides med et jobregistreringsmodul.

3dJob option giver mulighed for at foretage registrering af anvendt tid på jobs samt kontrol af sådanne registreringer som en integreret del af 3dTime.

Med anvendelse af 3dJob optionen gives medarbejdere mulighed ofr i forbindelse med stempling at angive en henvisning til det job der arbejdes på - eventuelt ved aflæsning af stregkode - samt evt. angivelse af produceret antal.

I forbindelse med transaktionsgodkendelse gives mulighed for at kontrollere hvilke jobs der er stemplet ind på.

Funktionerne til automatisk stempling af pauser virker også for jobs - sådan at en medarbejder der automatisk stemples til frokost, når han stempler tilbage fra frokost samtidig føres tilbage på det job han var i gang med da frokosten startede.

De godkendte transaktioner danner herefter grundlag for udtræk af datat til lokale MPS system i form af en kommasepareret fil, der indeholder medarbejder, dato, job, antal og tid.

Der er nogle indlysende fordele ved at anvende 3dJob optionen i 3dTime.

Job-registrering kan indføres med et minimalt ressource forbrug, idet behandlingen af job-registreringer indgår som en integreret del af arbejdsprocesser der allerede udføres.

Det er muligt at sikre overensstemmelse mellem løntid og tid registreret på jobs.


Link til de øvrige produkter: