3dPayroll - Lønsystem

3dPayroll er et 100% Windows baseret lønsystem.

3dPayroll kan afvikles enkeltstående eller fuldt integreret med 3dTime. Ved fuld integration mellem systemerne
undgås oprettelse af fælles stamdata. Der er kontrol med, at medarbejderne får løn indtil fratrædelsesdato, at
lønperioderne er sammenhængende, at medarbejdere ikke mister dage i forbindelse med skift af ansættelses-
vilkår m.m.

3dPayroll understøtter, gennem sin unikke fleksibilitet, tilpasning til stort set enhver form for overenskomst og
lokalaftaler uden programændringer. Systemet kan behandle meget mere end bare løn. Forhold som typisk
behandles i selvstændige rutiner f.eks. medarbejder pc-ordninger, kan med fordel lægges direkte i 3dPayroll.

3dPayroll giver brugeren et klart overblik over resultatet af hver eneste lønbehandling i et eneste billede.

3dPayroll har som standard et meget udbygget statistikmodul.

3dPayroll er meget brugervenligt. Almindelige forhold som fratrædelser, feriepengeafregninger og årsafslutninger
afvikles automatisk ved hændelser.
 

 

Link til de øvrige produkter: