3dTime - Time and attendance management.

3dTime er et system til automatiseret og integreret komme/gå registrering og lønbehandling.

3dTime håndterer komplet lønbehandling med direkte overførsel til lønsystem - uden manuelle beregninger. Herved spares såvel tid som penge.

Designdata's kunder har typisk sparet fra 3-5% af de totale lønomkostninger ved implementering af 3dTime. Dette er beregnet alene ved direkte besparelser i lønomkostningerne i forbindelse med "korrekte" lønberegninger.

3dTime giver dem mulighed for at reducere mængden af manuelt arbejde i forbindelse med lønbehandling til et minimum - og det tillige med en væsentlig større sikkerhed for korrekt beregning end hidtil.

3dTime understøtter, gennem sin unikke fleksibilitet og parameterstyring, tilpasning til stort set enhver form for overenskomst og lokalaftaler uden programændringer.

3dTime foretager løbende lønberegninger udfra de i databasen specificerede person -og afdelingsprofiler, hvilket betyder at alle lønartsberegninger er foretaget, når løndata skal overføres til lønudbetaling.

3dTime understøtter registrering af komme/gå tider ved hjælp af bl.a. stregkoder, "brikker" og magnetkort. dette giver mulighed for hurtig godkendelse af arbejdstidsundtagelser og præcist overblik over medarbejderresourcer.

3dTime kan integreres med alle gængse lønsystemer på markedet.

3dtime er baseret på grafisk visning af transaktioner, hvilket gør godkendelsesprocessen særdeles brugervenlig.

3dTime har som standard et meget udbygget forespørgsels -og statistikmodul.

Link til de øvrige produkter: