Problemernes skjulte muligheder er vejen vi går.

 

DesignData Nordic ApS etableredes i 1996, og har siden starten primært beskæftiget sig med implementering af nye og optimering af eksisterende administrative applikationer.

Som konsekvens af konstaterede mangler i gængse administrative løsninger påbegyndtes i 1997 egenudvikling af nøgleapplikationer.

DesignData har som målsætning at udvikle og markedsføre nøgleapplikationer med maksimal funktionalitet og brugervenlighed baseret på up-to-date teknologi.

Nyudviklede produkter gennemgår en omfattende field-test i en relevant virksomhed, og markedsføres ikke, før de fungerer stabilt og har opnået den tilsigtede funktionalitet.

DesignData betragter aldrig et system som færdigudviklet. Gennem vedvarende dialog med brugerne udvikles systemerne løbende, hvilket tilsikrer optimal funktionalitet, og minimerer behovet for individuelle tilpasninger.