3dTime

3dTime er et gennemtænkt tidsregistreringssystem, som kan håndtere alle typer og størrelser af virksomheder og medarbejdere i Danmark. Der kan stemples ind og ud på tilkøbte terminaler, computer eller tablets. Du kan også få en web-udgave, så dine medarbejdere kan stemple fra deres mobiltelefon.

3dTime kan afvikles alene eller integreres med vores unikke lønsystem 3dPayroll. Anvender du et andet lønsytem, kan vi naturligivs importere løngrundlaget til hertil.

 

Systemet tilbyder fuld sporbarhed i forbindelse med enhver løntransaktion. Dette forhold, i kombination med de avancerede muligheder for statistikrapportering, giver ledelsen det optimale overblik over virksomhedens løndannelse.

Reglerne for lønbehandling i den danske industri bliver stadig mere komplicerede. Mange virksomheder må give op over for de stadig større krav, der stilles og udbetaler ofte mere end den aftalte løn. 3dTime løser dette problem.

Vores kunder har typisk oplevet en besparelse på de totale lønomkostninger ved implementering af 3dTime. Dette er beregnet alene ved direkte besparelser i lønomkostningerne i forbindelse med "korrekte" lønberegninger.

Med 3dTime får du som standard med en opsætning, der dækker alle forhold vedrørende lønbehandling i følge Industriens overenskomst, herunder blandt andet de meget komplicerede regler vedrørende beregning af sygeløn, feriefridage og fritvalgsordningen.

3dTime er kendetegnet ved dets unikke fleksibilitet, som gør tilpasning mulig til stort set enhver overenskomst og lokalaftale - helt uden programændringer!

Alle beregninger i 3dTime er datastyrede, hvilket betyder, at man kan ændre i beregningsregler, når de lokale aftaler skal sættes op.

3dTime kan udvides med et jobregistreringsmodul.

Brugervenlighed er ofte analogt med sikkerhed for korrekt håndtering af data, og lønbehandling er ingen undtagelse. I 3dTime er der lagt særlig vægt på at gøre de daglige rutiner enkle og overskuelige – så du kun behøver tage stilling til undtagelser fra normen.

Med 3dTime følger et hjælpesystem, som sørger for, at du kun er et enkelt tast fra at få svar på dine spørgsmål.
Ved tryk på "F1" vil hjælpen automatisk åbne op på den funktion, du arbejder med netop nu. Herudover er der hjælp at finde til de oftest forespurgte hotlines.

Du er også altid velkommen til at ringe til os. Her vil vi som oftest logge på dit system via Teamviewer. På denne måde sikrer vi, at du får den rigtige hjælp hurtigst muligt.

3dTime er udstyret med adgangsbegrænsning på såvel funktions- som logisk niveau. Det betyder, at du kun kan se de medarbejdere, og foretage de løngivende autorisationer, som du har adgang til.